Jako lidé realizujeme jednu z možných forem života a tu se snažíme naplňovat pokud možno radostně a smysluplně. 

Pokud máte pocit, že Vám v tom něco brání, máte možnost to změnit.

                                    Ráda Vám pomohu na cestě Vaším životem... vítejte!

 

Život je někdy radostný a vzrušující, jindy smutný a složitý. Někdy chceme od života víc.

  • Pokud Vám chybí radost, jistota a naplnění, prožil/prožila jste trauma, vyrovnáváte se s pocitem neúspěchu či odlišnosti, 
  • cítíte smutek a vnitřní zmatek, máte strach ze zvládnutí náročných životních situací, vyrovnáváte se se smrtí blízké osoby, hledáte pozitivní náhled na život, vyrovnanost a sebevědomí,
  • vyčerpává Vás psychická, nebo fyzická bolest či nemoc, 
  • vnímáte nespokojenost v partnerském vztahu, v práci, sami se sebou,
  • hledáte odbornou psychologickou a terapeutickou pomoc pro Vaše dítě,

......znamená to, že jste "normální". Tyto nepříjemné psychické stavy a krize jsou běžnou součástí lidského života. Svojí přítomností nás pouze upozorňují na to, že některé naše duševní potřeby nejsou naplněny.

Psychologická podpora a terapeutický přístup vedou k pochopení příčin vzniku obtíží, k jejich postupnému odstranění a nalezení nových způsobů prožívání a jednání citlivou a nenásilnou formou, s využitím empatického rozhovoru a různých způsobů terapeutické práce.

Terapeutický proces posiluje vlastní přirozené zdroje a psychické mechanismy člověka k obnovení stability, vitality a pocitu spokojenosti. 

Nabízím Vám své dlouholeté profesní znalosti a životní zkušenosti, různé psychoterapeutické přístupy a techniky, diskrétnost a respekt v terapeutické práci.

Úspěch terapie vždy závisí na vztahu mezi klientem a terapeutem. 

Jsem tady pro Vás:

  • intenzivní psychologická péče pro dospělé (individuální, párová a skupinová)
  • specializovaná psychologická péče pro děti, dospívající mládež a jejich rodiče
  • specializovaná péče pro miminka:   Alpha nursing  (specializovaná psychologická péče o novorezence a kojence, redukce prenatálních zatížení, odstranění porodního a poporodního traumatu, předcházení vývojovým poruchám, úzkostem a neurózám u dětí) 
  • doprovázení v době těžkých životních situací a krizí, psychologická péče o seniory

TOPlist Seo servis