Katatymně imaginativní psychoterapie - porozumění obtížím v symbolech podvědomí

Katatymně imaginativní psychoterapie vychází z psychoanalýzy a dynamicky orientovaných psychoterapií.

Katatymní imaginace pracuje s představami vázanými na silné emoční obsahy.

Klient je po zrelaxování požádán, aby si před svým vnitřním zrakem představil konkrétní symbolický obraz (motiv) a dál volně rozvíjel svoji fantazii na dané téma - utvářel ničím a nikým nekorigovanou představu obrazu a děje.

V imaginacích se odráží vnitřní psychický stav klienta, jeho nevědomé konflikty, potřeby a přání. Samotné imaginování motivů má na psychiku uvolňující a ozdravný vliv. Řešení konfliktních situací v imaginaci pomáhá v řešení reálných témat. Následná společná interpretace obsahu imaginace umožňuje vhled do životních obtíží a tím přináší úlevu.

TOPlist Seo servis