Konstelační techniky - uvědomování si vzorců myšlení a jednání

Způsob terapeutické práce s konstelacemi, resp. rodinnými konstelacemi odhaluje skryté síly a zažité způsoby myšlení, cítění a chování v našich rodinných systémech. Pochopení těchto skrytých a nevědomých mechanismů, které se přenáší z rodinných a společenských zkušeností našich předků do našeho současného života, uvolňuje naše prožívání, umožňuje nám znovunalezení sil a odhodlání k osobitému, tvořivému a zralému životu.

Konstelace se staví na různá nevyřešená témata našeho života: vztahy, práce, zdraví, životní traumata, existenční jistoty,... 

Tato forma práce se užívá ve skupině, nebo individuálně pomocí zástupných objektů, symbolů.

 

  

TOPlist Seo servis