Rodinné konstelace a meditace

Způsob terapeutické práce s konstelacemi, resp. rodinnými konstelacemi odhaluje skryté síly a zažité způsoby myšlení, cítění a chování v našich rodinných systémech. Jako dospělí máme dva rodinné systémy - současný rodinný systém (současní i bývalí partneři,/partnerky, děti) a rodinu původu (rodiče, sourozenci, předci). V těchto systémech vznikají citová zranění a vzorce chování, které na vědomé i nevědomé úrovni ovlivňují naše cítění, postoje, chování a jednání. 

Pochopení těchto skrytých a nevědomých mechanismů, které se přenášejí z rodinných a společenských zkušeností našich předků do našeho současného života vede k vnitřnímu zklidnění, uvolňuje hloubku naše prožívání, umožňuje znovunalezení sil a odhodlání k osobitému, tvořivému a zralému způsobu života.

Konstelace se staví na různá nevyřešená témata našeho života: vztahy, práce, zdraví, životní traumata, existenční jistoty,... 

Tato forma práce se užívá ve skupině, nebo individuálně pomocí zástupných objektů, symbolů.

Rodinné konstelace vedené se Sanandou J. Naušovou

(lektorka konstelací a meditací, pracuje v Meditačním centru Shangri La) :

aktuální termín: dočasně zrušeno  od 9.00 hod    

Účast na skupinových rodinných kostelacích je možná :

1) pouhou účastí a zapojením se do stavění konstelací druhých : cena 400,-

2) aktivním postavením si své vlastní konstelace : cena 1.000,- 

Objednání nejlépe telefonicky po 18hod., nebo formou sms. 

 

Meditace "Oshova Mystická růže" meditace zaměřená na uvolnění emocí.

Vhodná před konstelačními technikami, nebo jen samostatně.

aktuální termín: dočasně zrušeno  od 17.30 hod    / cena 400,-

Objednání nejlépe telefonicky po 18hod, nebo formou sms. 

TOPlist Seo servis