Rodinné konstelace se Sanandou - léčení rodinných systémů

Způsob terapeutické práce s rodinnými konstelacemi odhaluje skryté síly a zažité způsoby myšlení, cítění a chování v našich rodinných systémech. Pochopení těchto skrytých a nevědomých mechanismů, které se přenáší z rodinných a společenských zkušeností našich předků do našeho současného života, uvolňuje naše prožívání, umožňuje nám znovunalezení sil a odhodlání k osobitému, tvořivému a zralému životu.

Konstelace se staví na různá nevyřešená témata našeho života: vztahy, práce, zdraví, životní traumata, existenční jistoty,... 

Skupinová práce s rodinnými kostelacemi je vedena se Sanandou Naušovou, zkušenou terapeutkou, která působí v Oshově meditačním centru Shangri La a prošla výcvikem systemických konstelací u Bhagata J. Zeilhofera.

  

TOPlist Seo servis