Skupinová terapie

"Kniha života" 

Skupinová terapie zaměřená na seberozvoj  pro dospělé klienty

 únor 2020 od 16.00  (celkem 10 setkání v rozsahu 90 min )

Cílem setkání je poznání našich vnitřních léčivých zdrojů.

Kde je bolest, je i láska, která ji uzdravuje. 

Kde je strach, je i odvaha, která překoná nesnáze.

Kde je agrese, je i soucit, který přijímá a odpouští.

Kde je smutek, je i radost, která harmonizuje a propojuje.

Poznání těchto principů vede k pokoře a vděčnosti.

Psychoterapeutické formy seberozvoje:  sdílení ve skupině, práce s tělem (dech, pohyb, zvuk, dotek), arteterapie, konstelace, relaxace a imaginace.

 

"Být sám sebou"

Skupinová terapie zaměřená na sebepřijetí  pro dětské klienty od 10let

březen 2020 od 14.30 (celkem 10 setkání v rozsahu 90 min )

Je těžké přijmout svoji odlišnost a začlenit se. 

Je těžké přijmout svoji citlivost a probojovat se.

Je těžké přijmout svůj život a nevzdat se.

Je těžké přijmout sám sebe a radovat se.

Přijetí sebe sama vede k utváření sebehodnoty a začlenění se.

Psychoterapeutické formy seberozvoje:  sdílení ve skupině, práce s tělem (dech, pohyb, zvuk, dotek), arteterapie, relaxace a imaginace.

 

"Rodičovské sdílení"

Skupina zaměřená na sdílení a terapeutické vedení rodičů dětí s handicapem

březn 2020 od 16.30 (celkem 5 setkání v rozsahu 90 min )

Sdílení těžkých okamžiků v porozumění, komunikaci a  výchovném vedení dětí. 

Zpracování pocitů viny vede k úlevě a radostné komunikaci.

Zpracování pocitu bezmoci vede k nalezení řešení a klidu. 

Zpracování pocitu strachu k důvěře a vyváženosti.

Pouze zaměřená pozornost tady a teď, láska a klid mohou vést k porozumění, přijetí a komunikaci.    

Psychoterapeutické formy seberozvoje:  sdílení ve skupině, konstelace, arteterapie, relaxace a imaginace.

TOPlist Seo servis