Skupinové workshopy a terapie

na téma :  CESTOU   INDIVIDUACE

Na své osobní cestě života  - individuace - vycházíme z toho, co nám dali naši rodiče a společnost  (kulturní a morálně etické normy). Ne vždy ale tyto způsoby "jek vidět realitu života a jak na ní reagovat" odpovídají našemu individuálnímu založení a záměru, naší primární, přirozené osobnosti a cítění. Vlivem výchovy a působení společnosti často ztrácíme kontakt s některými přirozenými, svébytnými a jedinečnými kvalitami sebe sama. Máme pak tendenci si hledat tyto ztracené části a kvality sebe "mimo sebe", např. u partnerů a pod.. Na těchto náhradních zdrojích si pak často vytváříme závislost. Nebo, pokud je nikde nemůžeme najít, padáme do nejistoty, paniky, deprese. Proto je důležité odhalit svoji přirozenost a bez studu a strachu ji nechat promlouvat a jednat. Nechat svoji přirozenost promlouvat znamená umět o sobě komunikovat s druhými tak, aby mi bylo rozuměno a byl jsem akceptován, tj. přijímán a respektován.......

 

Já a ti druzí     termín: květen 2024    od: 16.30 do 19.30 hod. 

lektorky: Diana Valečková a Sananda Naušová

Večerní workshop zaměřený na schopnost komunikace v rámci vztahů tak, aby byly potřeby všech uspokojeny.

Tato dovednost a také princip vzájemnosti, sounáležení a vzájemné pomoci a podpory pramení již z dávných indiánských tradic a starých kultur.

Současně je pro mnohé znás obtížné cítit se v sociáních vztazích uvolněně, sebevědomě a klidně. 

Workshop je zaměřen na schopnost komunikace ve vztazích :

jasnost, otevřenost a vnímavost.

Autentický kontakt a uvolněná komunikace s druhými je zdrojem radosti a integrace uvnitř sebe i s druhými, umožňuje zdravé sebeprosazení a spolupráci.

Citlivé a jemné terapeutické techniky (práce s tělem, imaginací, relaxací a  kresbou) umožní uvědomění si svých potenciálů, které je možné dále rozvíjet a užívat v životě pro větší spokojenost a sebenaplnění.

Cena: 1.300,-   

Svůj zájem potvrďte formou sms na tel: 605 332 479

 

 

"BÝT  SÁM  SEBOU"   pravidelná skupinová terapie  

termín 1 středa v měsící             od 16.30 -18.00 hod                  cena: 600,-
zahájení: 10.04.2024     
  

Záměrem skupinové terapie je posílení sebehodnoty a přijetí sebe sama, začlenění se do sociálního prostředí. 

Přijmout svoji odlišnost a začlenit se.

Přijmout svoji citlivost a posílit se.

Přijmout svůj život a nevzdat se.

Přijmout sebe a radovat se.

Psychoterapeutické formy seberozvoje:  sdílení ve skupině, práce s tělem (dech, pohyb, zvuk, dotek), arteterapie, relaxace a imaginace.

 

 

 

 

 

TOPlist Seo servis