Skupinové workshopy a terapie

Zbavit se úzkosti a stresu, najít klid a radost

/vystoupit ze zažitých vzorců/

 termín:   18. března 2023     od 9.00 do 18 hod.            cena: 1800,-   

místo konání: Plzeň, Husova 722/13

Celodenní prožitkový workshop v malé skupině účastníků, tedy s možností individuálního přístupu. 

ÚZKOST a STRES jsou kombinace pocitů strachu ze selhání a ohrožení na mnoha úrovních lidské existence. Tyto pocity a stavy nás zatěžují a oslabují.

Workshop je zaměřený na vnímání sebe v přítomném okamžiku tady a teďna porozumění mechanismům vzniku úzkosti a stresu,......

.....jak úzkosti a stres vznikají, co je posiluje, jak je lze korigovat a jak je postupně měnit v radost, odvahu a chuť žít. 

Díky psychoterapeutickým prožitkovým technikám je možné nahlédnout pod tuhé skořápky obranných mechanismů a vzorců a ujasnit si, které vzorce chování a životní postoje jsou již nepotřebné, přežité a proč je přesto těžké je opustit. 

Při otevírání se své přirozenosti je možné si uvědomit a rozpoznat vzorce prožívání a chování převzatých od rodičů, ze sociálního prostoru i osobních zkušeností.a jejich přenastavením vnést do života nové perspektivy, přeladit se na radost a odvahu. 

Hudba, dech, práce s tělem, vizualizace, arteterapie, meditace - tiché nahlížení do svého vnitřního světa. 

 Svůj zájem potvrďte formou sms na tel: 605 332 479  

 

 

NALEZENÍ  POTENCIÁLU  -

Bezpečí a klid na Cestě individuace 

Volné pokračování "Cesty individuace".  Workshop je opět rozdělen do 1 + 4 tématických setkání, která na sebe navazují a směřují k objevení vnitřních zdrojů a naplnění osobního potenciálu ke spokojenému a naplněnému životu.

místo konání: Plzeň, Husova 722/13

lektorky: Diana Valečková a Sananda Naušová

vždy od 16:30 do 19:30 hod.           cena: 1400,- / setkání

 

Úvodní večer : BEZPEČÍ     termín 15.3. 2023  bezpečí je základem zdravého vývoje     

1. setkání: STRES       termín: 29.3. 2023  pochopení funkce stresu v našem životě

2. setkání: ÚZKOST, PANIKA  termín:  25.4. 2023    porozumění našim reakcím při pocitu ohrožení 

3. setkání SÍLA    termín: 10.5. 2023   zdroje síly a podpory uvnitř sebe a vně sebe 

4. setkání: ROZKVĚT     termín: 24.5.2023   potenciál rozkvětu lidství v našem životě 

 

Citlivé a jemné terapeutické techniky umožní uvědomění si svých potenciálů, které je možné dále rozvíjet a užívat v životě pro větší spokojenost a sebenaplnění.

Hudba, dech, práce s tělem, vizualizace, arteterapie, meditace.

Svůj zájem potvrďte formou sms na tel: 605 332 479

 

"Být sám sebou"   skupinová terapie  pro klienty od 13 do 17 let

termín 20.10. 2021             od 16.00 -17.30 hod             cena: 600,-     
  

Záměrem skupinové terapie je posílení sebehodnoty a přijetí sebe sama, začlenění se do sociálního prostředí. 

Jak těžké je přijmout svoji odlišnost a začlenit se.

Jak těžké je přijmout svoji citlivost a posílit se.

Jak těžké je přijmout svůj život a nevzdat se.

Jek těžké je přijmout sebe a radovat se.

 

Psychoterapeutické formy seberozvoje:  sdílení ve skupině, práce s tělem (dech, pohyb, zvuk, dotek), arteterapie, relaxace a imaginace.

 

 

 

TOPlist Seo servis