Skupinové workshopy a terapie

NALEZENÍ  POTENCIÁLU  - cesta individuace

Workshop je rozdělen do 4 tématických setkání, které na sebe navazují a směřují k objevení vnitřních zdrojů a naplnění osobního potenciálu ke spokojenému a naplněnému životu.

termín:  12.10.,  26.10.,  9.11. a  23.11. 2022     

od 16:30 do 19:30 hod.           cena: 1200,- / setkání

místo konání: Plzeň, Husova 722/13

lektorky: Diana Valečková, Sananda Naušová

 

1. setkání: KOŘENY potenciálu 

odkud pocházím, co je mým dědictvím a co z něho chci tvořit

2. setkání: NAPLNĚNÍ sebe navzdory okolnostem

život je jako stavba, která vydrží i nepříznivé podmínky

3. setkání: PROJEVENÍ osobního potenciálu 

navození přímého kontaktu se svým potenciálem v meditativním stavu

4. setkání: UKOTVENÍ potenciálu v životě

návod praktické péče o projevený potenciál  

 

Citlivé a jemné terapeutické techniky umožní uvědomění si svých potenciálů, které je možné dále rozvíjet a užívat v životě pro větší spokojenost a sebenaplnění.

Hudba, dech, práce s tělem, vizualizace, arteterapie, meditace.

Svůj zájem potvrďte formou sms na tel: 605 332 479

 

Cestou k sebepoznání, sebepřijetí a sebedůvěře

termín:  5. listopadu 2022     od 9.00 do 18 hod.            cena: 1800,-

místo konání: Plzeň, Husova 722/13

Prožitkový jednodenní workshop zaměřený na vnímání sebe a svých zdrojů pozitivního sebepřijetí a sebelásky, která se projevuje v kontaktu se sebou i s druhými. Sebeláska, která je upřímná, bez nánosů ega, je jedinou cestou ke skutečné radosti v životě, k sebenaplnění. K posílení sebelásky je nutný pocit bezpečí, který v rámci workshopu zažijete.

Co cítíme k sobě, to cítíme vůči druhým a to také druzí cítí vůči nám. 

Co dáváme sobě, to dáváme i druhým a také od druhých dostáváme.

Je to "emocionálně-energetický kruh", který začíná Vámi a k Vám se také vrací.              V absolutní lásce není závist, ani nenávist. Jen čisté bytí v přítomném okamžiku. V takovém okamžiku cítíme odvahu a sílu tvořit si svůj život podle vnitřních, tedy skutečných záměrů, které nás naplňují.

V tichu ... které otevírá naše hluboké poznání sebe sama se dotkneme uvědomění toho, kdo jsme a jaké jsou naše potřeby.

PODPOŘÍTE vnímání sebe. Posílíte vnitřní stabilitu a důvěru. Najdete spojení se svojí přirozeností a jediněčností, s radostí a humorem.

Cvičení jsou jemná, tichá, někdy zábavná, zaměřená na vnitřní zdroje přijetí všeho, co nás v životě potkává. 

Hudba, dech, práce s tělem, vizualizace, arteterapie, meditace - tiché nahlížení do svého vnitřního světa, propojení se s láskou. 

Svůj zájem potvrďte formou sms na tel: 605 332 479      

 

Cestou ke klidu a vyrovnanosti

termín:   10. prosince 2022     od 9.00 do 18 hod.            cena: 1800,-   

místo konání: Plzeň, Husova 722/13

Jednodenní prožitkový workshop v malé skupině účastníků, tedy s možností individuálního přístupu. 

Workshop je zaměřený na vnímání sebe v přítomném okamžiku tady a teď, na posílení sebedůvěry a vyčištění mysli od úzkostí, pochybností a nejistot, které zatěžují. 

SPOJENÍ s lehkostí, radostí a spontánností.

Náhlédnutí do vnitřních mechanismů a vzorců chování převzatých od rodičů a sociálního prostoru. Přenastavení negativního vnímání sebe sama a svých pochybností. NÁVRAT k ODVAZE, SEBEDŮVĚŘE a ROZHODNOSTI. Naslouchání vnitřnímu hlasu a nalezení vlastních postojů k sobě a ke světuPodpora harmonického klidu a vyrovnanosti, schopnosti se rozhodovat a jednat.

Když jednáme z naší "nižší přirozenosti", to je z úrovně pudů, jednáme z pozice síly, nebo z pozice strachu. Vyhodnocujeme situace a jednáme v nich pod vlivem biologických obranných mechanismů a získaných zkušeností v historii rodin a společnosti. Proto je mnohem těžší jednat ze své "vyšší přirozenosti", ze sebe a za sebe.

Díky psychoterapeutickým prožitkovým technikám je možné nahlédnout pod tuhé skořápky obranných mechanismů a vzorců. Některé vzorce chování a životní postoje jsou již nepotřebné, přežité, ale jsou uloženy tak hluboko v podvědomí, že je nelze lehce opustit. Při otevírání se své přirozenosti je možné si své vzorce uvědomit a jejich přenastavením vnést do života nové perspektivy.

Hudba, dech, práce s tělem, vizualizace, arteterapie, meditace - tiché nahlížení do svého vnitřního světa. 

 Svůj zájem potvrďte formou sms na tel: 605 332 479  

 

 

"Být sám sebou"   skupinová terapie  pro klienty od 13 do 17 let

termín 20.10. 2021             od 16.00 -17.30 hod             cena: 600,-     
  

Záměrem skupinové terapie je posílení sebehodnoty a přijetí sebe sama, začlenění se do sociálního prostředí. 

Jak těžké je přijmout svoji odlišnost a začlenit se.

Jak těžké je přijmout svoji citlivost a posílit se.

Jak těžké je přijmout svůj život a nevzdat se.

Jek těžké je přijmout sebe a radovat se.

 

Psychoterapeutické formy seberozvoje:  sdílení ve skupině, práce s tělem (dech, pohyb, zvuk, dotek), arteterapie, relaxace a imaginace.

 

 

 

TOPlist Seo servis