Skupinové workshopy a terapie

Cestou k sebepoznání, sebepřijetí a sebedůvěře

termín:  23. července 2022     od 9.00 do 18 hod.            cena: 1800,-

místo konání: Plzeň, Husova 722/13

Prožitkový jednodenní workshop zaměřený na vnímání sebe a svých zdrojů pozitivního sebepřijetí a sebelásky, která se projevuje v kontaktu se sebou i s druhými. Sebeláska, která je upřímná, bez nánosů ega, je jedinou cestou ke skutečné radosti v životě, k sebenaplnění. K posílení sebelásky je nutný pocit bezpečí, který v rámci workshopu zažijete.

Co cítíme k sobě, to cítíme vůči druhým a to také druzí cítí vůči nám. 

Co dáváme sobě, to dáváme i druhým a také od druhých dostáváme.

Je to "emocionálně-energetický kruh", který začíná Vámi a k Vám se také vrací.              V absolutní lásce není závist, ani nenávist. Jen čisté bytí v přítomném okamžiku. V takovém okamžiku cítíme odvahu a sílu tvořit si svůj život podle vnitřních, tedy skutečných záměrů, které nás naplňují.

V tichu ... které otevírá naše hluboké poznání sebe sama se dotkneme uvědomění toho, kdo jsme a jaké jsou naše potřeby.

PODPOŘÍTE vnímání sebe. Posílíte vnitřní stabilitu a důvěru. Najdete spojení se svojí přirozeností a jediněčností, s radostí a humorem.

Cvičení jsou jemná, tichá, někdy zábavná, zaměřená na vnitřní zdroje přijetí všeho, co nás v životě potkává. 

Hudba, dech, práce s tělem, vizualizace, arteterapie, meditace - tiché nahlížení do svého vnitřního světa, propojení se s láskou. 

Svůj zájem potvrďte formou sms na tel: 605 332 479      

 

Cestou ke klidu a vyrovnanosti

termín:   25. června 2022     od 9.00 do 18 hod.            cena: 1800,-   

místo konání: Plzeň, Husova 722/13

Jednodenní prožitkový workshop v malé skupině účastníků, tedy s možností individuálního přístupu. 

Workshop je zaměřený na vnímání sebe v přítomném okamžiku tady a teď, na posílení sebedůvěry a vyčištění mysli od úzkostí, pochybností a nejistot, které zatěžují. 

SPOJENÍ s lehkostí, radostí a spontánností.

Náhlédnutí do vnitřních mechanismů a vzorců chování převzatých od rodičů a sociálního prostoru. Přenastavení negativního vnímání sebe sama a svých pochybností. NÁVRAT k ODVAZE, SEBEDŮVĚŘE a ROZHODNOSTI. Naslouchání vnitřnímu hlasu a nalezení vlastních postojů k sobě a ke světuPodpora harmonického klidu a vyrovnanosti, schopnosti se rozhodovat a jednat.

Když jednáme z naší "nižší přirozenosti", to je z úrovně pudů, jednáme z pozice síly, nebo z pozice strachu. Vyhodnocujeme situace a jednáme v nich pod vlivem biologických obranných mechanismů a získaných zkušeností v historii rodin a společnosti. Proto je mnohem těžší jednat ze své "vyšší přirozenosti", ze sebe a za sebe.

Díky psychoterapeutickým prožitkovým technikám je možné nahlédnout pod tuhé skořápky obranných mechanismů a vzorců. Některé vzorce chování a životní postoje jsou již nepotřebné, přežité, ale jsou uloženy tak hluboko v podvědomí, že je nelze lehce opustit. Při otevírání se své přirozenosti je možné si své vzorce uvědomit a jejich přenastavením vnést do života nové perspektivy.

Hudba, dech, práce s tělem, vizualizace, arteterapie, meditace - tiché nahlížení do svého vnitřního světa. 

 Svůj zájem potvrďte formou sms na tel: 605 332 479  

 

 

Život ve vztahu!   

termín: květen 2022                cena: 3.400,-

místo konání: Plzeň, Husova 722/13

Víkendový prožitkový workshop, který umožní pochopit a procítit zákonitosti partnerské komunikace a udržitelné lásky.

Díky prožitkovým technikám, vycházejícím z pestré palety psychoterapeutických přístupů (pohybové techniky, arteterapie, imaginace, terapie dotykem, relaxace a jiné...), rozvinete svoji vnímavost a spolu s ní také schopnost otevřené a upřímné komunikace. Naleznete cestu sami k sobě a tím k vzájemnému porozumění v běžném partnerském životě. Naleznete a posílíte své osobní harnice aniž byste narušili hranice toho druhého. PROHLOUBÍTE INTIMITU a SEXUALITU. Odstraníte pochyby a křehký ideál dokonalosti nahradíte reálnou láskou, respektem a vzájemnou podporou.

Víkendový workshop můžete absolvovat samostatně nebo v páru, ať již jste aktuálně v partnerském vztahu nebo single.    

Vašimi průvodci budou:

Mgr. Diana Valečková – terapeutka a psycholožka s 25ti letou praxí, pracující s dospělými, dětmi a páry (www.psycholog-diana.cz).

Honza Nejedlý – s tělem pracující biodynamický terapeut a facilitátor skupin (www.bobes.cz).

Přihlášky do 20.2 2022 zaslat na dresu: diana.valeckova@seznam.cz, nebo tel.: 605 332 479

 

"Kniha života"   skupinová terapie pro dospělé klienty 

termín: leden 2022           od 16.00 -17.30 hod             cena: 500,- 

(uzavřená skupina, celkem 10 setkání s frekvencí 1x/za tři týdny, každé setkání v rozsahu 90 min )

Cílem setkání je poznání našich vnitřních léčivých zdrojů k uzdravení emočni bolesti, posílení sebehodnoty a vnitřní rovnováhy.

Kde je bolest, je i láska, která ji uzdravuje. 

Kde je strach, je i odvaha, která překoná nesnáze.

Kde je agrese, je i soucit, který přijímá a odpouští.

Kde je smutek, je i radost, která harmonizuje a propojuje.

Poznání těchto principů vede k pokoře a vděčnosti.

 

Psychoterapeutické formy využívané při supinové práci:  sdílení ve skupině, práce s tělem (dech, pohyb a spontánní tanec, zvuk, dotek), arteterapie, konstelace, relaxace a imaginace. Techniky jsou zaměřené na daná témata, která pomáhají řešit.

 

 

"Být sám sebou"   skupinová terapie  pro dětské klienty od 13 let

termín 20.10. 2021             od 16.00 -17.30 hod             cena: 500,-     
  

Záměrem skupinové terapie je posílení sebehodnoty a přijetí sebe sama, začlenění se do sociálního prostředí. 

Jak těžké je přijmout svoji odlišnost a začlenit se.

Jak těžké je přijmout svoji citlivost a posílit se.

Jak těžké je přijmout svůj život a nevzdat se.

Jek těžké je přijmout sebe a radovat se.

 

Psychoterapeutické formy seberozvoje:  sdílení ve skupině, práce s tělem (dech, pohyb, zvuk, dotek), arteterapie, relaxace a imaginace.

 

 

"Rodičovské sdílení"

Skupina zaměřená na sdílení a terapeutické vedení rodičů dětí s handicapem

Sdílení těžkých okamžiků v porozumění, komunikaci a  výchovném vedení dětí. 

Zpracování pocitů viny vede k úlevě a radostné komunikaci.

Zpracování pocitu bezmoci vede k nalezení řešení a klidu. 

Zpracování pocitu strachu k důvěře a vyváženosti.

Pouze zaměřená pozornost tady a teď, láska a klid mohou vést k porozumění, přijetí a komunikaci.    

Psychoterapeutické formy seberozvoje:  sdílení ve skupině, konstelace, arteterapie, relaxace a imaginace.

 

 

 

TOPlist Seo servis