Skupinové workshopy a terapie

 

na téma :  CESTOU   INDIVIDUACE

 

ZDROJE  SEBEDUVĚRY     termín: 14. října  2023    od: 9.00 do 18.00 hod. 

lektorky: Diana Valečková a Sananda Naušová

Sobotní workshop zaměřený na rozpoznání vnitřních zdrojů sebevědomého rozvoje své jedinečnosti.

Uvědomění si toho, z čeho vycházejí vzorce chování a reagování v našem životě a nalezení zdrojů sebedůvěry pro nové způsoby a formy chování a jednání.

Na své osobní cestě života  - individuace - vycházíme z toho, co nám dali naši rodiče a společnost  (kulturní a morálně etické normy). Ne vždy ale tyto způsoby "jek vidět realitu života a jak na ní reagovat" odpovídají našemu individuálnímu založení a záměru, naší primární, přirozené osobnosti a cítění. Vlivem výchovy a působení společnosti často ztrácíme kontakt s některými přirozenými, svébytnými a jedinečnými kvalitami sebe sama. Máme pak tendenci si hledat tyto ztracené části a kvality sebe "mimo sebe", např. u partnerů a pod.. Na těchto náhradních zdrojích si pak často vytváříme závislost. Nebo, pokud je nikde nemůžeme najít, padáme do nejistoty, paniky, deprese. Proto je důležité odhalit svoji přirozenost a bez studu a strachu ji nechat promlouvat a jednat.

Na workshop volně navazuje nedělní setkání  Rodinných konstelací  (15.10. od 9.00).

cena sobotního setkání: 1600,-

celková cena sobotního workshopu a nedělní Rodinné Konstelace : 2500,-  

Svůj zájem potvrďte formou sms na tel: 605 332 479

 

 

"BÝT SÁM SEBOU"   a   "JÁ a TI DRUZÍ"    termín: 22.11. a 13.12. 2023    od: 16.30 do 19.30 h

Volné pokračování středečních seberozvojových workshopů zaměřených na vnitřní tvořivý proces individuace (nalezení a rozvíjení vlastních individuálních charakteristik). 

Workshop je vždy rozdělen do dvou tématických setkání, která na sebe navazují a směřují k objevení vnitřních zdrojů a naplnění osobního potenciálu ke spokojenému a naplněnému životu.

lektorky: Diana Valečková a Sananda Naušová

cena: 1200,- / setkání

 

Být sám sebou      termín 22.11. 2023 

Naše vnitřní rovnováha a sebenaplnění souvisí s tím, jak si dokážeme na úrovni smyslů, vnímání pocitů těla a duše uvědomovovat sami sebe. Dalo by se říci, že VĚDOMÍ SEBE je naší moudrostí, jak rozumět svému životu a jak s ním smysluplně naložit

Jde o touhu naší duše hledat potenciál toho, co vede k jejímu naplnění. 

Já a ti druzí         termín: 13.12. 2023     

Naše zdroje síly se aktivují spoluprací a napojením na druhé. Jak využít komunikace a kontaktu s druhými pro pocit sounáležení, podpory a spolutvoření: bezpečné napojení se na kolektivní anergie a uvolněná komunikace s druhými posilují naše zdroje vnitřní síly k seberozvoji a tvoření.

Autentický kontakt a uvolněná komunikace s druhými je zdrojem radosti a integrace uvnitř sebe i s druhými, umožňuje zdravé sebeprosazení a spolupráci.

 

Citlivé a jemné terapeutické techniky (práce s tělem, imaginací, relaxací a  kresbou) umožní uvědomění si svých potenciálů, které je možné dále rozvíjet a užívat v životě pro větší spokojenost a sebenaplnění.

Svůj zájem potvrďte formou sms na tel: 605 332 479

 

 

"BÝT  SÁM  SEBOU"   pravidelná skupinová terapie  

termín první středa v měsící             od 16.00 -17.30 hod             cena: 600,-     
  

Záměrem skupinové terapie je posílení sebehodnoty a přijetí sebe sama, začlenění se do sociálního prostředí. 

Přijmout svoji odlišnost a začlenit se.

Přijmout svoji citlivost a posílit se.

Přijmout svůj život a nevzdat se.

Přijmout sebe a radovat se.

Psychoterapeutické formy seberozvoje:  sdílení ve skupině, práce s tělem (dech, pohyb, zvuk, dotek), arteterapie, relaxace a imaginace.

 

 

 

 

 

TOPlist Seo servis