Objednání

  •  telefonicky (ráno 8-9 hod., dále pak 18.00-19.00 hod.) 

  •  e-mailem (vždy je nutné uvést tel. kontakt a bydliště, možnou dobu návštěvy)

Případné změny termínu prosím vždy ohlašte 24 hod. předem

 

Ceník  (sezení nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou)

Psychologická konzultace s komplexní terapeutickou intervencí 

Alpha nursing ( specializovaná psychologická péče o novoroznece a kojence)

Párová terapie 

Systémová párová terapie se dvěma terapeuty (120min)

Rodinná terapie 

 

Intenzivní, komplexně zaměřené terapeutické sezení na odstranění těžkého životního traumatu 

1.000,- Kč

1.000,- Kč

1.400,- Kč

4.000,- Kč

1.400,-Kč

 

1.600,- Kč

Práce s třídními a pracovními kolektivy (60 min.)                  

Skupinová terapie (120 min/účastník)

Rodinné konstelace se Sanandou      

600,- Kč

400,- Kč

1.000,- Kč

Vystavení psychologické zprávy z vyšetření                                                           600,- Kč

Psychologická konzultace po Skype (30min)                                                               500,- Kč

TOPlist Seo servis