Objednání

  •  telefonicky (ráno 8-9 hod., dále pak vždy v celou hodinu do 19.00) 

  •  e-mailem (vždy je nutné uvést tel. kontakt a bydliště, možnou dobu návštěvy)

Případné změny termínu prosím vždy ohlašte 24 hod. předem

 

Ceník  (sezení nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou)

Vstupní psychologická konzultace a terapeutická intervence ( 80 min.)

Dlouhodobá terapie pro děti a dospívající mládež  (1sezení  50 min) 

Alpha nursing ( specializovaná psychologická péče o novoroznece a kojence)

Párová terapie ( 80 min.) 

Párová terapie se dvěma terapeuty (80min)

Rodinná terapie (80 min)

 

Intenzivní, komplexně zaměřené terapeutické sezení na odstranění těžkého životního traumatu (120 min)

1.000,- Kč

600,- Kč

1.000,- Kč

1.300,- Kč

1.600,- Kč

1.600,-Kč

 

1.600,- Kč

Práce s třídními a pracovními kolektivy (60 min.)                  

Skupinová terapie (120 min/účastník)

Rodinné konstelace se Sanandou      

600,- Kč

400,- Kč

1.000,- Kč

Vystavení psychologické zprávy z vyšetření                                                               500,- Kč

Psychologická konzultace po Skype (30min)                                                                    400,- Kč

TOPlist Seo servis